Hinweis

Für dieses multimediale Reportage-Format nutzen wir neben Texten und Fotos auch Audios und Videos. Daher sollten die Lautsprecher des Systems eingeschaltet sein.

Mit dem Mausrad oder den Pfeiltasten auf der Tastatur wird die jeweils nächste Kapitelseite aufgerufen.

Durch Wischen wird die jeweils nächste Kapitelseite aufgerufen.

Los geht's

CDT 2017

Logo https://reportcdt.pageflow.io/cdt-2017

UVOD

Pred vama je izvještaj o radu CDT-a u 2017. godini.

Njime želimo predstaviti domete našeg rada, sublimirati naše aktivnosti i akcije, ali i poštovati i stalno usavršavati principe transparentnosti rada NVO-a.

Želimo i dalje biti među najtransparentnijim think thankovima i ponoviti uspjeh iz 2015. i 2016. godine.
Zum Anfang
2017. je bila godina značajnog razvoja našeg istraživačkog centra.

Objavili smo preko 400 stranica novih istraživanja i preporuka za donosioce odluka u oblasti izbora, dobrog upravljanja institucija, razvoja pravosuđa, pitanja bezbjednosti...

Po prvi put smo kvanitifikovali na koji način Crna Gora ispunjava političke kriterijume za pristupanje EU.
Zum Anfang
0:00
/
0:00
Video jetzt starten
Naše zaključke smo predstavili na velikom broju javnih događaja na kojima su gostovali relevantni donosioci odluka, stručnjaci, predstavnici međunarodne zajednice, mediji...

Dio tih zaključaka je postao dio zvaničnih dokumenata institucija.

U narednoj prezentaciji možete se detaljno upoznati za našim aktivnostima u 2017. godini.      

Video öffnen

Zum Anfang

PROGRAMSKA OBLAST - IZBORI

0:00
/
0:00
Audio jetzt starten
CDT se i u 2017. godini bavio izborima.

Fokus nije bio na posmatranju već na skretanju pažnje javnosti na neophodno unapređenje izbornog procesa kroz izmjenu izbornog zakonodavstva.

Ponudili smo konkretne predloge za promjene u svim značajnim segmentima izbornog procesa.

Audio öffnen

Zum Anfang
Postojeći model izborne administracije je neefikasan i prevaziđen.

Rezultati rada Državne izborne komisije su potpuna politizovanost, netransparentnost, neefikasnost, neaktivnost, koji su kasnije prozrokovali nepovjerenje građana u izborni proces.

Dali smo predlog za promjenu ovog modela Depolitizovana izborna administracija - preduslov povjerenja u izbore
Zum Anfang
Tačnost biračkog spiska je jedna od osnovnih pretpostavki fer izbora. Proces kontrole biračkog spiska mora biti transparentniji i kvalitetniji.  

U dokumentu Preporuke za poboljšanje kvaliteta i kontrole biračkog spiska smo objektivizovali dva ekstremna stava da je "birački spisak najbolji u Evropi" ili da u njemu ima "stotine hiljada izmišljenih birača-fantoma kojima se izdaju lažne lične karte".
Zum Anfang
Kvalitet rada Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) predstavlja jednu od "kritičnih tačaka" izbornog procesa u Crnoj Gori.

ASK umjesto površinske kontrole finansiranja partija i zloupotrebe državnih resursa u izbornom procesu mora početi sa suštinskim i stvarnim provjerama.

Naše preporuke su u dokumentu Preporuke za unapređenje rada ASK
Zum Anfang
Kroz promociju naših predloga i organizovanje javnih debata pokušavali smo skrenuti pažnju javnosti da su izborne teme zapostavljene nakon završenog izbornog procesa.

Pokušavali smo objasniti javnosti da za promjenu izbornog zakonodavstva ima malo vremena jer se ono ne mijenja u godini izbora.

Nažalost, politički interesi su opet bili jači od potrebe za neophodnim promjenama.  
Zum Anfang
Projektom Jačanje institucionalnog, političkog i izbornog integriteta u Crnoj Gori  bavili smo se monitoringom primjene odbredbi izbornih zakona, kao i radom Agencije za sprječavanje korupcije.

Projekat je realizovan uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu

Zum Anfang
Projektom Monitoring predsjedničkih izbora krajem 2017. godine počeli smo sa pripremama za građanski monitoring predsjedničkih izbora 2018, kao i sa praćenjem svih važnih aspekata izbornog procesa koji se odvijaju u toj izbornoj godini. Projekat realizujemo uz finansijsku podršku Fonda braće Rokfeler
Zum Anfang

PROGRAMSKA OBLAST - DOBRO UPRAVLJANJE

Kroz program dobro upravljanje bavili smo se otvorenošću institucija. 

Kroz Regionalni indeks otvorenosti
smo prvi put mjerili ove pojave i sa partnerima iz regiona poredili ih u šest zemalja.

Bavili smo se i važnim aspektima funkcionisanja pravosuđa - sudova i tužilaštava. 
Zum Anfang
0:00
/
0:00
Audio jetzt starten
Otvorenost izvršne vlasti u CG je na prvom mjestu u regionu. Ipak, u otvorenosti Vlade, ministarstava i ostalih organa državne uprave u našoj zemlji postoje velike razlike.

Pitanje otvorenosti je pitanje ličnog stava menadžera institucije, a ne jasne politike države.

Zapažanja i preporuke detaljno smo obrazložili u dokumentu Otvorenost instutucija izvršne vlasti u regionu i Crnoj Gori

Audio öffnen

Zum Anfang
0:00
/
0:00
Video jetzt starten
Analizirali smo i otvorenost parlamenata. Skupština CG je, najotvorenija u regionu, ali i njoj nedostaje strateški pristup planiranju otvorenosti.

Nedostaje i Zakon o Skupštini kojim bi se, na jednom mjestu, regulisala sva važna pitanja funkcionisanja ove institucije.

Preporuke smo objavili u dokumentu Otvorenost parlamenata u 2017. 

Video öffnen

Zum Anfang
Otvorenost lokalnih samouprava u CG i zemljama regiona je niska. 

Probleme bilježimo na više različitih polja: od sprovođenja Zakona o SPI, preko netransparentnog trošenja novca, do korišćenja zastarjelih načina komunikacije sa građanima.

Više informacija u dokumentu Analiza otvorenosti lokalnih samouprava u regionu i CG 2017
Zum Anfang
Bavili smo se i otvorenošću pravosuđa u CG i regionu. Crnogorski sudovi i tužilaštva imaju najbolji regionalni rezultat, ali posla je još mnogo. 

Informacije se moraju proaktivnije objavljivati, etički kodeksi striktnije poštovati, a izvještaji o radu pravosudnih institucija moraju biti kvalitetniji i razumljiviji.

Više informacija u dokumentu Otvorenost pravosuđa u regionu i CG 2017. 
Zum Anfang
Rezultate istraživanja o otvorenosti institucija sabrali smo u Mapu puta za dobro upravljanje u državnim institucijama u CG

Ovo je "putokaz" institucijama o tome šta treba da promijene kako bi unaprijedili otvorenost.

Naše preporuke promovisali smo na više javih debata i konferencija, a u direktnoj komunikaciji sa odgovornim institucijama radili smo na unapređenju stanja.  

Zum Anfang
Naše mišljenje je da presude u CG nijesu dovoljno kvalitetno obrazložene. 

Zato smo pripremili publikaciju Pravo na obrazloženu presudu u kojoj smo pokazali da se kvalitet sudijskog rada može ocjenjivati prema jednom broju standarda o kojima svaki sudija mora da vodi računa prilikom presuđivanja i formulisanja presude. 
Zum Anfang

O funkcionisanju sudova razgovarali smo i sa građanima i studentima prava.

Pripremili smo informativni portal infosud.me  kako bismo javnosti približili važne aspekte funkcionisanja sudova. 
Zum Anfang
0:00
/
0:00
Audio jetzt starten
U saradnji sa kolegama iz regiona pripremili smo dokument Uloga specijalnih državnih tužilaštava u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala: Crna Gora, Srbija i Hrvatska 

Naš ključni cilj je pokretanje intenzivnijeg dijaloga na ovu temu, a onda i pokretanje konkretnih akcija kako bi se naša društva efikasnije suprotstavila korupciji  i organizovanom kriminalu. 

Zum Anfang
Kroz projekat Inicijativa za otvoreno pravosuđe koji je finansijski podržala Evropska unija, bavili smo monitoringom transparentnosti pravosuđa i pravom na obrazloženu presudu.
Zum Anfang
Projektom Upotreba novih tehnologija za promociju transprentnosti vlade smo utvrđivali nivo transparentnosti crnogorskih institucija, a taj monitoring realizovali smo uz finansijsku podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED).
Zum Anfang
Projekatom Odgovornost, tehnologije i otvorenost institucija u Jugoistočnoj Evropi – ACTION SEE u saradnji sa partnerima iz mreže organizacija ACTION SEE utvrđivali smo transparentnost svih grada vlast u Crnoj Gori i zemljama Zapadnog Balkana. Ovu inicijativu finansijski je podržala EU.  
Zum Anfang
Kroz saradnju sa partnerima iz regiona, a uz finansijsku podršku Evropskog fonda za Balkan realizovali smo projekat Uloga Specijalnog državnog tužilaštva u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala: Crna Gora, Srbija, Hrvatska
Zum Anfang

PROGRAMSKA OBLAST INTEGRACIJE

Naš rad u programskoj oblasti integracije je obilježilo učlanjenje Crne Gore u NATO.

U oblasti EU integracija bavili smo se mjerenjem ispunjenosti političkih kriterijuma za učlanjenje. 

Kroz rad NATO info centra bavili smo se problemom nasilnog ekstremizma. 
Zum Anfang
0:00
/
0:00
Video jetzt starten
Zaključci analize Procjena napretka Crne Gore u ispunjavanju političkih kriterijuma u pregovorima sa EU nam sugerišu da moramo mnogo odlučnije i brže da ispunjavati obaveze u pregovorima sa EU.

Uz pomoć stručnjaka za različite oblasti kvantifikovali smo napredak u ispunjavanju političkih kriterijuma.


Video öffnen

Zum Anfang
Napredak u oblasti pravosuđe je ocijenjen prosječnom ocjenom 2.75.

Borba protiv korupcije ima ocjenu 2.58. Tek nas očekuje stvaranje nezavisnih institucija i stvarni imjerljivi rezultati ove borbe. 

Stanje u medijima je loše i hitno se mora popravljati, što potvrđuje i ocjena 2.24. Reforma javne uprave je ocijenjena sa 2.19.
Zum Anfang
0:00
/
0:00
Audio jetzt starten
CG još nije ostvarila značajne rezultate u oblasti organizovanog kriminala, a napredak je ocijenjen sa 2.39.

Iako se ljudska prava u Crnoj Gori generalno poštuju (2.76), sistem zaštite i promocije bi trebalo da bude djelotvorniji. 

Zaključke smo promovisali na više javnih događaja trudeći se da na taj način pokrenemo državne institucija na odlučnu akciju.
Zum Anfang
NATO info centar je učlanjenjem u ovaj savez završio prvi dio svoje mislije. 

Nastavili smo sa debatama o svim aspektima učlanjenja u NATO, kao i o važnim efektima ovoga članstva.  

Ovo se najprije odnosilo na način na koji je donešena odluka o NATO članstvu. 
Zum Anfang
0:00
/
0:00
Audio jetzt starten
Kako se država bori protiv ekstremizma analizirali smo u dokumentu Kako poboljšati sprovođenje strategije nasilnog ektremizma.

Utvrdili smo da od 27 državnih organa koji imaju obaveze vezane za njenu realizaciju na prste se mogu nabrojati oni koji su kroz svoj redovan rad realizovali neke od važnih aktivnosti. 
Zum Anfang
0:00
/
0:00
Video jetzt starten
Crnoj Gori treba nacionalna platforma za borbu protiv nasilnog ekstremizma, koja bi okupila eksperte iz javnog, privatnog, nevladinog, naučnog i civilnog sektora.

Značajan dio preporuka je usvojen i u narednoj godini očekujemo konkretne pomake na ovom polju.

CDT stavove, ali i stavove stručnjaka o ovoj važnoj temi prikazali smo u dokumentarnom filmu Put bez povratka?

Video öffnen

Zum Anfang
0:00
/
0:00
Audio jetzt starten
U saradnji sa partnerima, istraživali smo i stavove mladih o ekstremizmu.

Mladi iz zemalja Zapadnog Balkana pokazuju negativan stav prema imigrantima, iako većina njih nikada nije bilo u kontaktu sa nekim imigrantom. 
 
Sa više javnih događaja poslali smo snažnu poruku da država i društvo moraju mnogo više da rade na razvoju demokratskih vrijednosti mladih. 

Zum Anfang
Kako Crna Gora ispunjava političke kriterijume na putu ka EU analizirali smo kroz projekat "Praćenje procesa pristupanja Crne Gore EU – Dokle smo stigli?” koji je finansirao Balkanski fond za demokratiju (BTD)
Zum Anfang
Zum Anfang

PROGRAMSKA OBLAST CIVILNO DRUŠTVO

Fokus naših aktivnosti u ovoj oblasti bio je na velikoj kampanji u kojoj smo promovisali evropske vrijednosti nastale u posljednjih 100 godina.

Nastavili smo aktivnosti na unapređenju statusa i uslova rada NVO-a u Crnoj Gori.

Zalagali smo se za efikasnije sprovođenje politika države koje se bave uključivanjem RE populacije u crnogorsko društvo.  
Zum Anfang
Ispitivali smo odjeke važnih događaja koji su se desili u Evropi 1917. godine na sadašnja zbivanja i tokove.

U saradnji sa partnerima, objavljivali smo eseje o istoriji, kulturi i filmu.
Organizovali smo javne događaje, debate, razmjene mišljenja.

Širili smo duh Evrope, razgovarali o njenim osobenostima i problemima i pitali se koliko smo mi sami prihvatili evropske vrijednosti.
Zum Anfang
0:00
/
0:00
Audio jetzt starten
Analizirali smo kako su greške iz 1917. na pravi način ispravljene 1945. godine, a i kako je strah da se ne ponovi fašizam u Evropi pokretao stvaranje pravednijeg društva.

Kako je kontinent koji je „nepoželjne“ slao u logore došao do koncepta ljudskih prava. Ili kako su, što bi rekao Krleža, “najveće evropske istine izgovorene ispod vješala, na stratištima, po tamnicama i na golgotama, a te raspete i popljuvane istine postaju evropske zastave i viore se vjekovima.”

Audio öffnen

Zum Anfang
Razgovarali smo o revolucijama… Uspjelim i neuspjelim…O antifašizmu kao temeljnoj vrijednosti Evrope.  Ispitivali smo domete Crne Gore u prihvatanju evropskog načina mišljenja i ponašanja… U politici, kulturi, načinu života, korišćenju resursa u svemu onome što je važno za život čovjeka.
Zum Anfang
Kao i prethodnih godina, kroz izradu Index održivosti organizacija civilnog društva za CG analizirali smo uslove u kojima ove organizacije rade.

Ukupna održivost OCD-a se nije promijenila, iako se blagi napredak zabilježio u oblasti pružanja usluga i infrastrukture koja podržava sektor. 

U saradnji sa kolegama dali smo svoj osvrt na predlog novog Zakona o NVO. 
Zum Anfang
Postali smo dio ekipe koja će se baviti problemima Roma i Egipćana u Crnog Gori.  

Analizirali smo učinkovitost dosadašnjih politika države koje su sprovedene u cilju njihove integracije, sa naglaskom na transparentnost budžetskih izdvajanja na lokalnom i nacionalnom nivou. To smo predstavili u analizi Finansiranje projekata za osnaživanje RE populacije iz državnih i opštinskih budžeta
Zum Anfang
Zum Anfang
Projekat Index održivosti organizacija civilnog društva omogućio nam je da u kontinuitetu pratimo sve aspekte značajne za rad NVO-a u Crnoj Gori. Projekat je podržao USAID
Zum Anfang
Kroz projekat Zajedno za transparentne politike za Rome i Egipćane sproveli smo istraživanje o finansiranju romskih nevladinih organizacija iz javnih fondova, kao i o finansiranju projekata koji za cilj imaju poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori. Projekat je podržao Fond za otvoreno društvo
Zum Anfang

CDT U MEDIJIMA
Prema podacima Arhimeda, CDT je u medijima tokom 2017. pomenut 587 puta. Zahvaljujemo svim medijskim kućama koje su pratile naše pres konferencije i mnogobrojne javne događaje i bile pouzdan partner za kreiranje ambijenta pozitivnih promjena u crnogorskom društvu. 
Zum Anfang

CDT TIM

Zum Anfang

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U cilju kontrole finansijskog poslovanja CDT-a urađena je revizija finansijskih iskaza za 2017. godinu.  

Kontrolu je izvršilo društvo za reviziju CH BDM d.o.o. Podgorica, Member Crowe Horwath International.  

Po mišljenju ovlašćenog revizora finansijski iskazi CDT-a prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju organizacije, kao i rezultate poslovanja i tokove gotovine na dan 31.12.2017. u skladu sa računovodstvenim propisima i standardima.  
Zum Anfang
Zum Anfang
Zum Anfang
Zum Anfang
Zum Anfang

ODJAVA

Hvala svima koji su kroz saradnju sa CDT-om doprinijeli da naš rad bude kvalitetniji.

Nadam se da ćemo zajedničkim radom i u narednim godinama doprinositi demokratskim promjenama u Crnoj Gori.

CDT tim
Zum Anfang
Scrollen, um weiterzulesen Wischen, um weiterzulesen
Wischen, um Text einzublenden