Hinweis

Für dieses multimediale Reportage-Format nutzen wir neben Texten und Fotos auch Audios und Videos. Daher sollten die Lautsprecher des Systems eingeschaltet sein.

Mit dem Mausrad oder den Pfeiltasten auf der Tastatur wird die jeweils nächste Kapitelseite aufgerufen.

Durch Wischen wird die jeweils nächste Kapitelseite aufgerufen.

Los geht's

CDT_report

Logo https://reportcdt.pageflow.io/cdt_report

UVOD

CDT je prošle godine obilježio 15 godina rada.

Taj simbolični momenat bio je dobar povod da se sjetimo kako se organizacija razvijala i koliko je napredovala, ali i svih ljudi koji su tome doprinijeli.

2015. godina je zasigurno bila najuspješnija godina u našem dosadašnjem radu!
Zum Anfang
Uspjeh se mjeri na razne načine – kroz visinu budžeta, broj korisnika, organizovane događaje, javnu prepoznatljivost...

CDT je u prethodnim godinama razvijao sistem mjerenja uspjeha, kroz koji nastojimo ocjenjivati sopstvene rezultate – ne šta smo uradili - već šta smo postigli i kako smo doprinijeli promjeni koju želimo.

I u tom smislu smo ponosni na rezultate organizacije, na dosljednost i pravilan rad, i usmjeravanje resursa ka ostvarivanju onoga što su naša vizija i misija.
Zum Anfang
Naše nastojanje da budemo lideri u pogledu transparentnosti NVO prepoznaje se i na međunarodnom planu.

I u 2015. godini smo dobili „pet zvjezdica“ za transparentnost od inicijative Transparify, i time proglašeni za jedan od najtransparentnijih istraživačkih centara na svijetu.

Transparify je istraživanjem obuhvatio više od 160 istraživačkih organizacija iz 47 zemalja svijeta, a ocjenjivano je do koje mjere objavljuju izvore finansiranja, dodjeljujući im do pet zvjezdica u zavisnosti od stepena objavljivanja informacija.
Zum Anfang
Zasluge za rezultate koje smo ostvarili imaju i svi oni koji su sa nama sarađivali i podržavali nas – brojne institucije i pojedinci u sistemu javne uprave, međunarodne fondacije, organizacije i diplomatska predstavništva koja su nas pomagala i finansijski i politički, mediji koji su pomogli da se naša poruka čuje, te partnerske NVO iz Crne Gore i regiona, političke partije i brojni građani.

Svima se zahvaljujemo na ukazanom povjerenju, i nadamo se da ćemo nastaviti saradnju na ostvarivanju zajedničkih ciljeva!
Zum Anfang

IZBORI

Doprinijeli smo dijalogu o fer i slobodnim izborima i boljoj primjeni izbornog zakonodavstva, kroz učešće u parlamentarnoj radnoj grupi, organizovanje konferencija, izradu analiza, ocjena i preporuka.

Kroz monitoring finansiranja političkih partija i učešće u izradi podzakonskih akata Agencije za sprječavanje korupcije, uticali smo na povećanje transparentnosti i zakonitosti finansiranja partija i izbornih kampanja.


Zum Anfang
0:00
/
0:00
Video jetzt starten
Povećali smo informisanost građana o novom biračkom spisku i uticali na to da hiljade građana provjere svoje podatke u biračkom spisku.

Kroz saopštenja, tekstove i gostovanja u medijima povećali smo informisanost građana o novim rješenjima u izbornom zakonodavstvu, a posebno o novom elektronskom sistemu identifikacije birača.

Video öffnen

Zum Anfang
Podržane su od Ambasade Holandije u Beogradu i Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.
Zum Anfang
Sprovodili smo monitoring primjene novog Zakona o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja.

Učestvovali smo u konsultacijama sa državnim institucijama u procesu priprema početka rada Agencije za sprječavanje korupcije.
Zum Anfang
Sa Skupštinom CG organizovali smo konferenciju “Sprovođenje izbornog zakonodavstva u susret parlamentarnim izborima”, na kojoj su učestvovali državni i međunarodni zvaničnici, poslanici, predstavnici partija i civilnog društva.

Neposredno nakon toga, pokrenut je dijalog o potrebi formiranja skupštinskog radnog tijela koje bi pratilo proces primjene izbornog zakonodavstva, što je u decembru 2015. godine rezultiralo formiranjem Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora.

Naši predstavnici su učestvovali na sjednicama Radne grupe.
Zum Anfang

DOBRO UPRAVLJANJE

Kroz primjenu Memoranduma o saradnji, nastavili smo saradnju sa VDT-om i ustanovili zajedničke aktivnosti u cilju jačanja transparentnosti rada tužilaštava i Tužilačkog savjeta.

Doprinijeli smo boljoj primjeni ZOSPI u dijelu proaktivnog objavljivanja informacija i sprovođenju kaznene politike. 


Zum Anfang
Podržane su od Evropske unije, Fonda braće Rokfeler, Ambasade Velike Britanije u Podgorici i
TTF - Fondacije za otvoreno društvo.
Zum Anfang
Radili smo na jačanju transparentnosti rada  tužilaštava i Tužilačkog savjeta. Tužilaštvo je u 2015. godini dostiglo potpuno poštovanje Zakona o SPI, u dijelu proaktivnog pristupa. Monitoring je pokazao da se, umjesto prošlogodišnjih 4%, na web portalu nalazi 99% Zakonom propisanih informacija. Pripremljena je Strategija za odnose sa javnošću tužilaštva, kao i Akcioni plan za njenu primjenu.

Zum Anfang
Kroz ovaj projekat, ali i kroz učešće u Radnoj grupi za pripremu analize primjene Zakona o SPI, radili smo na poboljšanju primjene ovog propisa.

Naše istraživanje kojim smo obuhvatili 95 institucija, pokazalo je da je više njih napredovalo u proaktivnom objavljivanju informacija.

Agencija koja je zadužena za nadzor Zakona počela da primjenjuje kaznenu politiku što je bila jedna od preporuka CDT-a.
Zum Anfang
Kao doprinos borbi protiv korupcije naš istraživački centar je, u sklopu regionalnog projekta SELDI mreže koju čine organizacije civilnog društva iz Albanije, BiH, Bugarske, Hrvatske, Kosova, Makedonije, CG, Srbije i Turske, uradio izvještaj o korupciji. 

Kao glavni partner SELDI mreže u CG organizovani smo u Podgorici međunarodnu konferenciju na kojoj se razgovaralo o borbi protiv korupcije u kritičnim sektorima u Jugoistočnoj Evropi.

Zum Anfang
Kako bi radili na unapređenju koordinacije politika Vlade, istraživački centar CDT-a sproveo je analizu nacionalnih propisa i praksi, naučnih članaka i komparativnih iskustava i kreirao preporuke za najbolji model koji bi se sprovodio u Crnoj Gori.

U tu svrhu smo donosiocima odluka ponudili predlog praktične politike "Planiranje, mjerenje i izvještavanje kao poluge uspješnosti vladinih politika".
Zum Anfang

NATO I EU

Unaprijedili smo kvalitet dijaloga o NATO-u kroz fokusiranje na konkretne teme iz oblasti bezbjednosti, umjesto uobičajenih „za i protiv“ debata.

Doprinijeli smo povećanju javne podrške za članstvo u NATO, kroz komunikaciju sa donosiocima odluka, predstavnicima međunarodne zajednice, i stalnu direktnu komunikaciju sa građanima. 
Zum Anfang
Kroz istraživanja i infografike objasnili smo i demistifikovali teme iz oblasti NATO integracija koje su u javnosti različito tumačene.

Učestvovali smo u kreiranju Rezolucije o podršci integraciji CG u NATO koju je u septembru 2015. usvojila Skupština, a koju smo zagovarali od 2013.

Doprinijeli smo tekstu Zajedničke deklaracije zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva EU-CG, o transparentnosti i inkluzivnosti procesa pristupanja CG EU. 
Zum Anfang
Podržane od NATO Odsjeka za javnu diplomatiju, Komunikacionog tima Savjeta za članstvo u NATO,
Ambasade SAD i Ambasade Velike Britanije.
Zum Anfang
Organizovali smo brojne građanske satove, panel diskusije,
radionice, izložbe, noći filma…

Osim toga, Info centar sprovodi istraživanja i priprema brošure, flajere i infografike kroz koje nastojimo da
pitanja NATO-a, vojske i odbrane približimo građanima.

NATO Info centar koriste i druge organizacije i institucije
koje se bave ovim temama.
Zum Anfang
U Kotoru smo organizovali konferenciju „Turizam i bezbjednost: ka članstvu u NATO“, koja je okupila brojne turističke radnike i predstavnike različitih državnih organa i službi koje doprinose bezbjednosti u turizmu.

U 2015. smo organizovali i info punktove, radionice za mjesne zajednice, treninge za političke partije, javne debate, radionice za maturante o EU i NATO u većini opština.
Zum Anfang
Nastavili smo sa zagovaranjem za veću transparentnost procesa EU integracija. Učestvovali smo na sastanku zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva između EU i CG.

Nakon toga je usvojena zajednička deklaracija kojom se poziva na veću političku odgovornost i veće vlasništvo nad procesom pristupanja u CG, kao i na blagovremeno objavljivanje najvažnijih dokumenata iz procesa pristupanja.
Zum Anfang

CIVILNO DRUŠTVO

U okviru regionalne inicijative Kuća građanskog društva - KGD potpisan je Memorandum o saradnji sa Vladom Crne Gore i Glavnim gradom o izgradnji Kuće.

Razvoj novog resursnog centra će doprinijeti stvaranju otvorenijeg i podsticajnijeg ambijenta za djelovanje NVO, unaprijediti međusektorsku saradnju i omogućiti povećanje javnog uticaja, značaja i vidljivosti aktivnosti NVO.
Zum Anfang
Kroz učešće u radu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću direktno smo uticali na unapređenje transparentnosti i kvaliteta procesa za dodjelu sredstava za projekte NVO.

Kroz izradu Indeksa održivosti nastavili smo da mjerimo i pratimo napredak civilnog sektora u Crnoj Gori.
Zum Anfang
U saradnji sa MUP-om i međunarodnim organizacijama, informisali smo građane u svim opštinama o štetnim posljedicama nelegalnog držanja oružja.

Prikupljeno je 723 komada oružja, 102 eksplozivne naprave, 346 okvira i 7824 komada municije.

Učestvovali smo u formiranju Otvorene platforme, neformalne mreže NVO koja je pokrenuta kako bi unaprijedila dijalog unutar civilnog sektora i inicirala rješenja koja će unaprijediti trenutni status. 
Zum Anfang
Podržane od USAID/MSI, Ambasade SAD u Podgorici, Ambasade Njemačke kroz OSCE i Balkanskog fonda za demokratiju.
Zum Anfang
CDT je i u 2015. godini pripremio izvještaj za Crnu Goru za USAID-ov Indeks održivosti organizacija civilnog društva.

Indeks održivosti NVO je analitički instrument koji mjeri napredak civilnog sektora tako što ispituje sveukupno okruženje za razvoj civilnog društva kroz sedam dimenzija: pravni okvir, organizacioni kapacitet, finansijsku održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastrukturu i javni imidž NVO.
Zum Anfang
U saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, UNDP kancelarijom u CG, OSCE misijom i Ambasadom Savezne Republike Njemačke u CG sproveli smo kampanju “Poštuj život, vrati oružje”.

Ciljevi kampanje su podizanje svijesti građana o opasnostima i štetnim posljedicama posjedovanja ilegalnog oružja, smanjenje količine nelegalnog oružja i edukacija građana o pravima i obavezama iz ove oblasti. 
Zum Anfang
Kroz projekat ”Art aktivizam za bezbjednije društvo i efikasne institucije” promovisali smo značaj vladavine prava za stvaranje bezbjednog društva bez kriminala, kroz umjetnički aktivizam mladih.

Projekat je omogućio mladima da se kroz kreativni rad, edukaciju i kampanju aktivnije uključe u procese donošenja odluka.
Zum Anfang
CDT je građane informisao o procesu kreiranja budžeta i omogućio im da daju predloge šta bi trebalo finansirati novcem iz lokalnog budžeta.

CDT je Glavnom gradu dostavio oko 80 predloga građana iz deset mjesnih zajednica koji se uglavnom odnose na uređenje dječjih igrališta, zelenih površina, trotoara, javne rasvjete… 

Glavni grad je obećao da će ispuniti trećinu ovih predloga. 

Zum Anfang

ICT

Uradili smo novi sajt CDT-a kojim smo unaprijedili način prikazivanja istraživanja i korisnicima omogućili jednostavniji i zanimljiviji uvid u naše aktivnosti.

U skladu sa savremenim dizajnerskim trendovima kreirali smo novi vizuelni identitet

Unaprijedili smo kvalitet vizuelnih rješenja i povećali interakciju sa građanima na društvenim mrežama
Zum Anfang
Podržane od UNDP Innovation i
Ambasade SAD iz Sarajeva.
Zum Anfang
U okviru takmičenja ideja za poboljšanje servisa za građane, koje su predložili timovi iz preko 30 zemalja svijeta, naš ICT tim proglašen je za jednog od četiri pobjednika.

Uz mentorstvo stručnjaka iz ove oblasti, tokom 2015. godine prvi put smo razvijali mobilnu aplikaciju koja bi građanima Crne Gore olakšala pristup dobijanju informacija koje posjeduju državne institucije.

Zum Anfang
Kroz regionalnu saradnju sa partnerima iz ACTION SEE, u protekloj godini razvijali smo vještinu skrejpovanja, obrade i analiziranja javnosti dostupnih podataka.

Uz asistenciju stručnjaka iz regiona i Evrope, radili smo na setu podataka iz oblasti konflikta interesa kako bi javnosti omogućili da na jednostavan i zanimljiv način dobije uvid u podatke iz imovinskih kartona javnih funkcionera.
Zum Anfang

CDT INFO 2015.

Zum Anfang
SELDI mreže 17 NVO iz Jugoistočne Evrope, koja se bavi borbom protiv korupcije i dobrim upravljanjem.

ACTIONSEE mreže NVO koje zajedno rade na promociji i omogućavanju odgovornosti vlasti i transparentnosti u regionu Jugoistočne Evrope. 

ENEMO mreže 23 NVO iz država Evrope i Evroazije koje se bave građanskim nadgledanjem izbora.  
Zum Anfang
Zum Anfang
Zum Anfang
Zum Anfang
Zum Anfang
Zum Anfang
Zum Anfang
Scrollen, um weiterzulesen Wischen, um weiterzulesen
Wischen, um Text einzublenden